Sabtu, 15 November 2008

MEncInTAI BUkaN BERmaknA meMILIki....

PenaRI ITu MaSIH MEnaRI,
dan TErUS MEnari,
CUba MERanCaKKaNN Tarian,
naMUN laNGkah TERheNTi,
TariannYA raPUh laLU TErjaTUH,
langKAH tariaN mENdaTAng,
buKAN laGI SepErTI kEindaHAN REntak SEmalaM,
SEmalam TAriaNNYA KUkuh BErpasANGan,
kINi GeraKK TarInYA SUmbang, LaNGkahNYA Rapuh,
KEranA TaRIannYA HIlang PEganGAN,
PEnari ITu maSIh DIsiNI MenaRIKan TarIAN...
NamUN tAriaNnYA TIdaK seINdah SEmalaM....

PEntaS taRIaNnyA KINi SePi,
SEsePI DirInya..
SEperTI keHIlangAN PukuLAN SANg REbana ,
TIaDA laGI alUNan MERDu saNG PianO,
Tiada LaGI gEmersik Si SErulINg,
kini ,
yaNG mENhiaSI CumA seKaDAr SuaRA sANg BaYu,
BerPUPut LEmBUT aLUnaN SEpinYA,
UMpama GUrindaM hilaNG aluNan MErdUNya..
UMpama PEnyaiR hILanG pUIsinya,
TIadA laGI kECeriaAN SemaLAM,
TIadA laGI seNYuman DaHULu..
hilANg pUNah SEmuanyA...
dULU peNaRI ini, pERnaH...
MeNaRI BErpASaNGan DaN ingIN SElamaNYa
MEncINtaII dan INgin CUba MEmiliKi,
naMUN MUsNah IMpian tarinaNYa,
DI hanyUTkan aLUnan suara TAufan,
MEmBInaSAkan aLUNan rENtak SEmalAM,
hamPIR pENarI PAtaH lanGKah TarIAnNYA,
naMUN ada aLUNan MERdU mENdamaIKAN tarian,
aLUnaN gEMersik saNG haTI,
SUaRA IKhlaS sanG cINta,
merdUNYa SUara KEikhlaSAn,
meNJELma BaGAI TItisaN EMbUn,
kINi baRU PEnaRi seDarI,
teNTanG laNGkah TarIAnnYA,
......kERaNA taRIaNYa maSIh uTUh tanPa PasANGanNya,
KERana PasANganNYa kEKaLMAsiH dISisi..
KEkal SElamANYa Di haTI...
dan ......
....HakIKaT sebEnar TarIan hatiNYa...
MEncinTai TidaK semestInya MEmiLIki..

daN PEnarI iTu akaN tERus mENaRi reNtak TarIAn SEmalAm,
daN TErus MEnaRI,
SElamaNYa,.....

-zubir sulaiman-16nov08.422am

4 ulasan:

ain_giler berkata...

tetapi tidak dapat ku tangkis perasaan ingin memiliki...
bagaimana???

zubir sulaiman berkata...

belila bulu tangkis....kah33..
x pon bli pisau pengikis....agak gigih la untuk managkis...

tapi yang penting...
x yah la tangkis...dapatkan ja...
huhuhh

Tanpa Nama berkata...

salam blog

zubir sulaiman berkata...

salam...gak....jap nk tau...sape ni??
huhuhu