Isnin, 17 November 2008

ManNAkaN MUNgkin SElamANya....DEriTA..

DiSIni daKU KEmbALI MENcorETkan COretAN yaNG ENTah Bila AKaN TErhenTI...
MUNgkiN akAn TErhENtI SEkirAnyA JArI jEmarI INI tIDaK lAgI maMPu UNtuK MEnaRI....
SEteLAh BERhEMpas PUlaS meNGhaDAP BUku YAnG PELbagAI..KIni TIba MaSAnya uNTuK aKU cOREtkaN APa YAng MAsiH TERlinTAs Di HAti DAn dI saNUbaRIku...

MaNAkan MUnGkin SElamAnya DERita......
DEriTA yanG dataNG BUkanLAh SUatU HUkumAN...WaLAUpUN KEnyaTAAnnya AdaLAh SUatU maLApetakA yanG dahSyat daN ianYA memBEriKaN kESan yang BEgiTU meNdalaM...SEdaRIlah IAnyA AdaLAh SEkaDAR UjIAn kErana Di PEngakhiRANya aDA sUatu SInar Yang DIJanJIkanNya.....PEncORetan InI bukaNLah UNtuk MEnunJUkKAn KEbaikaN atau KEnyataaN yaNG di ANggaP SEbagAI hIPokRIT...IaNYa hanYA SekAdar cOREtaN seMatA..

ENtah keNaPa KEtenaNGan yanG sELamA INi yANg KU miLIKi TanpA kU sEDarI KINi BerARaK mengHILaNG UMpama AWaN yaNG daHULUnya CEraH kiNI meNjadI aWAN menDUNg YanG baKAL meLIMpaHI HUjaN kE MUKa BUmi....PEmikiRANkU DI hanTUI SEriBU saTU pERsoaLAN....NaMUN MungKIN aDA kHIlaFKu yaNG ak TIdaK sedARi... ApaKAH INi SuaTU uJIan aTAUpUn HUkumaN...aKU rEdha ATas KEhenDakMU...KIni MalaM kiaN bEranSUR paGI...JarI jemaRIkU..maSIH lIncaH menarI bagaikAN tItiSaN eMBuN yanG mulA meNITIs....waLAUpUN dasaRNya KUdratKU tErasA lemaH lesU...TEmpaT beRadUKu seoLah-Olah menGGamitKU meLAyarI miMPi2 INdah....naMUN maSIH ku GagaHI menYIapkan CORetan YAng BElUM beRkesuDahaN iNI....MUngKIn suDaH laMA TIdaK aKU coREtkaN SaNTapaN harIaN INI......DUgaaN daN cabarAN yanG baKAL akU lalUI tINGGaL SAtu lagI...SUBjEK Etika PERbanDIngaN...MUngKIn BEsoK aKU akaN menghaDAP SEnasKAH NOta YanG masIH TERcerUK DI penjuRU meja TULisku....eNtah mENgapA MOOodD stDY masIh BElom dataNG mENjengaHkU....MUngKIn lAMbat laGI dugaaN ITU..JUmaaT DEpaN..Jam 8.30 PaGI...daN PaDA pEtanG bERIKUtnyA aKU aKan PUlanG kEkampUNG halaMaN KU....MENghaBISkaN PERcutIaN bERsamA INsaN terSayANG.....ayahaNDA daN boNDa SaBARlaH menanTI kEPUlanGan anaKanda....SEsUNGguhnya rIndukU Pada kalIAN mENgGUnunG TINGGi.....SaBarLaH mEnanTI X Kan lama LaGI.....sahaBat2ku.....sEmoGa PERsahaBatan KITa BERkekaLAN HINgga KE aKHIR Usia....TIada KENanGAn yanG paLINg BERmakna SElaiN kenANgan BERsama andA...TErinGat GurauAN SEnda yanG kekadaNG menGGuris PErasaaNKu...naMUN IanYA mENjadI memORI INdah KIta BERsama....daN bERsamalH kITa BERjuanG UNtuk MEMperoleHI apa YanG KIta haJATi...saHAbat2kU... TErima kaSIH KEraNA suDI mEnjaDI saHABat Ku......
malAM KiaN bERlaBUH...jaM dI DINdIng MENunJUkkaN jam 1255 am.....masih awal rupanya...TERkenanG KEMbaLI kETIkaKU maSIH mENUNtut DI seKOlah MoDEL khAS baLING....paDA saaT daN keTIka SEbEGini...aKU daN rakaN_raKAN yanG laIN maSIh mENgulanGkaJI PElajRan DI deWAN makaN...aZWaN , HELmi....POji...fAREezzz...akU amaT meRINdui KalIAN....romate2KU...TERima KaSIH..KEnanGAN BERsama KaliaN akAN tERus AbadI bERsamAKU...KEmaraU PanjanG YanG KIta lalUI dulU kiNI barU kIta LIhat hasilnYA..JERih payaH pUaN kamaRIah, UStaz AzizAN daN tidaK lupa CIKgU yaHYa...MEnGGEsa KIta UNtuK bElajAR BERsunGGuh SUNggUH...daN kINI lihaTlah...hasILnya.....kITa masINg-masINg meNITi MEnara GadiNg dan CUba MEnggaPAI ImpiAN yanG selaMA INI...KITa AngaNKan...TERima KaSIh GURu2kU....SEmoga TUhan MERahmaTI kaliaN....kENangaN di SModB masIh kEkaL diingatAN....TEmaN2 KElaS 5 saINs aKAUn anip, pejo, lan mahmud....dan lain2...sungguh BERmakNA....SEmua aNTara Kita KINi meNGecaPI IMpiaN maSINg-maSINg...ALHAMDULILLAH......semoga IMPian KIta AKaN TERcapaI...aKU saNGaT MerinDUi kaLIaN....tarIaN jEmarIKU mUlai LEmaH...bEBOla naMPakKu mUlaI lesu...MUNgkIN SEkadAR INI COretaNKU..BUaT kalI INI....SEkIRanyA masIH bERKEsempatAN akaN aKU coRETkan LaGI.....daLAM MEMORi KEHIdupanKU....

4 ulasan:

only +RIZAL+ berkata...

boleh di anta manuskrip ni ke aswara~
wt teater klsik..

zubir sulaiman berkata...

hahahha...ok gek...bleh ja...tp x siap abih ag....x smpi penghujung ag...huhuhuu

oyen berkata...

wah...bersiri ker???
gempak ah...
bile nak penghujung??

zubir sulaiman berkata...

tgu la...smpai ade penghujung...
penghujung bila..jejari ni dah x mmpu nk menari lg,,,huhuh