Selasa, 18 November 2008

SElamAT tenGAH MALam CINta....

SElamaT teNGaH maLam cinTA....
MaLAm INi CInta SEPi...HIlaNG ENtaH KE maNA....AKu TERmaNGU BERsenDIRiaN di KAmaR BRadU KU...SEpi..SaMBIl dIhaNYUti ALunaN suAra PEnyaNYI yanG paLINg aKU mINaTI sITI..laGU meLAWaN kesEPiaN....sUNggUH MEnYENtuH haTI..A KU terMEnunG memIKIRKAn DI maNAkah ciNTA seBENARnYA...KEbeLAKangAN inI cinTA meNyepi...ApaKAh cinTa saKIT?? ATAukAh CinTA DItimPA musIBAH??....YA ALLAH seLAMATkan CINTA...suPAYa CINta TIdAk HILAng LAgi...APAkah SEpikU keRANA keperGIAN cinTA...??..Aku MASih MEncARi....JEMarikU kiNI mAkin RANCAk MEnariKAN taRIAnNya..MENGIKUt ALUNAn irAMa ciNTA perTAMa..MMMmm...BERbicARa teNTANg ciNTA perTAMA....SIApaKAh cINta?? baGAImANAkah cinTA?? AKu senDIRi TIDAk PASti SAMAda cinTA itU aPA sebENArnyA.....ADa APA dengAN cinTA seBEnarNYA???..enTAH ciNTA bAWA bahAGIa?? betULkah?? BERMacaM ANdaiAN yAnG Ku DENGArr tenTANg CinTA....NAMun HAnya AKu YANg TAhu TEntang CINTaku...ADakAh KALIan JUga diANtarA cintA itu???....biArLAh IA menJADi RAhsIA....ANtarA akU DAn cINTa....DAn HANya CiNTa SAhaJA yANg AKan MengETAhuI DAn FAHam APA yanG JEmari INI COretKAn...biaRLAh IA meNJAdi PerSOAlan KAliaN TEntANg CInTA...

RAhsiA ciNTA...

SELaMAt TengAH MALam CINta...
SeMALam JeMAriKU linCAh MEnari...
kiNI jeMArikU TiAda LAgi BErMAya...
keMANa KAu ciNTA...
berSEmbUNYIkah DI KAuu??
ApaKAH KAu cuBA meLArikAn DiKAu DARiPADA dirikU..
beRLAriLAh CINTa...
perGILAh MENJAUh
AgaR Aku TIAda LAgi BERkudRAT...
menJEJAkiMu...

RAHsiA YAng kITA simPAN seMALam,
CUma ANtaRA kiTA,
TIAda SESiapA yAng TAhu..
DAn BIARLAhh IA menJADi RAHsIA kiTA..
SElAManYA...

perGILAH CinTA...
perGILAhh
SElAManyA.....

Isnin, 17 November 2008

ManNAkaN MUNgkin SElamANya....DEriTA..

DiSIni daKU KEmbALI MENcorETkan COretAN yaNG ENTah Bila AKaN TErhenTI...
MUNgkiN akAn TErhENtI SEkirAnyA JArI jEmarI INI tIDaK lAgI maMPu UNtuK MEnaRI....
SEteLAh BERhEMpas PUlaS meNGhaDAP BUku YAnG PELbagAI..KIni TIba MaSAnya uNTuK aKU cOREtkaN APa YAng MAsiH TERlinTAs Di HAti DAn dI saNUbaRIku...

MaNAkan MUnGkin SElamAnya DERita......
DEriTA yanG dataNG BUkanLAh SUatU HUkumAN...WaLAUpUN KEnyaTAAnnya AdaLAh SUatU maLApetakA yanG dahSyat daN ianYA memBEriKaN kESan yang BEgiTU meNdalaM...SEdaRIlah IAnyA AdaLAh SEkaDAR UjIAn kErana Di PEngakhiRANya aDA sUatu SInar Yang DIJanJIkanNya.....PEncORetan InI bukaNLah UNtuk MEnunJUkKAn KEbaikaN atau KEnyataaN yaNG di ANggaP SEbagAI hIPokRIT...IaNYa hanYA SekAdar cOREtaN seMatA..

ENtah keNaPa KEtenaNGan yanG sELamA INi yANg KU miLIKi TanpA kU sEDarI KINi BerARaK mengHILaNG UMpama AWaN yaNG daHULUnya CEraH kiNI meNjadI aWAN menDUNg YanG baKAL meLIMpaHI HUjaN kE MUKa BUmi....PEmikiRANkU DI hanTUI SEriBU saTU pERsoaLAN....NaMUN MungKIN aDA kHIlaFKu yaNG ak TIdaK sedARi... ApaKAH INi SuaTU uJIan aTAUpUn HUkumaN...aKU rEdha ATas KEhenDakMU...KIni MalaM kiaN bEranSUR paGI...JarI jemaRIkU..maSIH lIncaH menarI bagaikAN tItiSaN eMBuN yanG mulA meNITIs....waLAUpUN dasaRNya KUdratKU tErasA lemaH lesU...TEmpaT beRadUKu seoLah-Olah menGGamitKU meLAyarI miMPi2 INdah....naMUN maSIH ku GagaHI menYIapkan CORetan YAng BElUM beRkesuDahaN iNI....MUngKIn suDaH laMA TIdaK aKU coREtkaN SaNTapaN harIaN INI......DUgaaN daN cabarAN yanG baKAL akU lalUI tINGGaL SAtu lagI...SUBjEK Etika PERbanDIngaN...MUngKIn BEsoK aKU akaN menghaDAP SEnasKAH NOta YanG masIH TERcerUK DI penjuRU meja TULisku....eNtah mENgapA MOOodD stDY masIh BElom dataNG mENjengaHkU....MUngKIn lAMbat laGI dugaaN ITU..JUmaaT DEpaN..Jam 8.30 PaGI...daN PaDA pEtanG bERIKUtnyA aKU aKan PUlanG kEkampUNG halaMaN KU....MENghaBISkaN PERcutIaN bERsamA INsaN terSayANG.....ayahaNDA daN boNDa SaBARlaH menanTI kEPUlanGan anaKanda....SEsUNGguhnya rIndukU Pada kalIAN mENgGUnunG TINGGi.....SaBarLaH mEnanTI X Kan lama LaGI.....sahaBat2ku.....sEmoGa PERsahaBatan KITa BERkekaLAN HINgga KE aKHIR Usia....TIada KENanGAn yanG paLINg BERmakna SElaiN kenANgan BERsama andA...TErinGat GurauAN SEnda yanG kekadaNG menGGuris PErasaaNKu...naMUN IanYA mENjadI memORI INdah KIta BERsama....daN bERsamalH kITa BERjuanG UNtuk MEMperoleHI apa YanG KIta haJATi...saHAbat2kU... TErima kaSIH KEraNA suDI mEnjaDI saHABat Ku......
malAM KiaN bERlaBUH...jaM dI DINdIng MENunJUkkaN jam 1255 am.....masih awal rupanya...TERkenanG KEMbaLI kETIkaKU maSIH mENUNtut DI seKOlah MoDEL khAS baLING....paDA saaT daN keTIka SEbEGini...aKU daN rakaN_raKAN yanG laIN maSIh mENgulanGkaJI PElajRan DI deWAN makaN...aZWaN , HELmi....POji...fAREezzz...akU amaT meRINdui KalIAN....romate2KU...TERima KaSIH..KEnanGAN BERsama KaliaN akAN tERus AbadI bERsamAKU...KEmaraU PanjanG YanG KIta lalUI dulU kiNI barU kIta LIhat hasilnYA..JERih payaH pUaN kamaRIah, UStaz AzizAN daN tidaK lupa CIKgU yaHYa...MEnGGEsa KIta UNtuK bElajAR BERsunGGuh SUNggUH...daN kINI lihaTlah...hasILnya.....kITa masINg-masINg meNITi MEnara GadiNg dan CUba MEnggaPAI ImpiAN yanG selaMA INI...KITa AngaNKan...TERima KaSIh GURu2kU....SEmoga TUhan MERahmaTI kaliaN....kENangaN di SModB masIh kEkaL diingatAN....TEmaN2 KElaS 5 saINs aKAUn anip, pejo, lan mahmud....dan lain2...sungguh BERmakNA....SEmua aNTara Kita KINi meNGecaPI IMpiaN maSINg-maSINg...ALHAMDULILLAH......semoga IMPian KIta AKaN TERcapaI...aKU saNGaT MerinDUi kaLIaN....tarIaN jEmarIKU mUlai LEmaH...bEBOla naMPakKu mUlaI lesu...MUNgkIN SEkadAR INI COretaNKU..BUaT kalI INI....SEkIRanyA masIH bERKEsempatAN akaN aKU coRETkan LaGI.....daLAM MEMORi KEHIdupanKU....

Sabtu, 15 November 2008

diARi MEmoRi SEmalAM..


Pertemuan semalam, hari ini dan esok,Pertemuan semalam manisnya bagai madu yang diteguk segalanya indah membalut hati resah untuk tenang lupa pada kisah silam yang pilunya bukan kepalang, Pertemuan hari ini terasa madunya kian susut entah ... tertahankan ia pada hukum alam menghakis sirna yang mendatang kekal pada azali kejadian
Pertemuan hari esok makin sukar untuk aku meramalkan mungkin kemanisan itu akan hilang terus..... tapi aku pasti madu itu pasti akan kembali terisi andai pertemuan dulu diabadikan sebagai penentu hari ini dan esok.Kau datang lagi.. Kala aku sendiri kau datang lagi menghamparkan duri-duri menikam batin ini dengan ganasnya tiada rasa simpati
Aku tahu kau telah berjanji akan mengheretku bersamamu selagi aku bernyawa dan terus berjuang menuju jalan yang telah disuratkan...Kau tak pernah puas dengki dengan kejayaanku benci dengan perlakuanku malah kau campakan aku agar aku terjatuh seperti dirimu
Usahlah dikau berselindung aku tahu siapa engkau dan siapa aku
Insan............. bila kita mencermin diri, adalah sebaliknya seminit dengan mendalam engkau menatap engkau tanya satu soalan kepada insan dicermin untuk siapakah engkau sememangnya.................sukar........ hidup seribu insan namun pasti ada suratan pasrah akan menyahut biarpun pahit namun tetap akan ditelan kerana hidup sukar dimengertikan ibarat mimpi dalam khayalan...seandainya diri ini bisa berkata-kata ke seluruh dunia juga adanya suara yang kuat bergema akan kulontarkan satu kata biar ia berserakkan di mana-mana biar ia tertusuk di sanubari remaja, dewasa, lelaki, wanita... bahawa cinta adalah suci dan biarlah cinta itu suci dan abadi... usah sesekali merobek dan mencalarkan kesucian cinta....dan mengertilah....
mencintai tidak semestinya memiliki......
...sekadar renungan...
(diciplak dan diedit untuk pedoman bersama..)

MEncInTAI BUkaN BERmaknA meMILIki....

PenaRI ITu MaSIH MEnaRI,
dan TErUS MEnari,
CUba MERanCaKKaNN Tarian,
naMUN laNGkah TERheNTi,
TariannYA raPUh laLU TErjaTUH,
langKAH tariaN mENdaTAng,
buKAN laGI SepErTI kEindaHAN REntak SEmalaM,
SEmalam TAriaNNYA KUkuh BErpasANGan,
kINi GeraKK TarInYA SUmbang, LaNGkahNYA Rapuh,
KEranA TaRIannYA HIlang PEganGAN,
PEnari ITu maSIh DIsiNI MenaRIKan TarIAN...
NamUN tAriaNnYA TIdaK seINdah SEmalaM....

PEntaS taRIaNnyA KINi SePi,
SEsePI DirInya..
SEperTI keHIlangAN PukuLAN SANg REbana ,
TIaDA laGI alUNan MERDu saNG PianO,
Tiada LaGI gEmersik Si SErulINg,
kini ,
yaNG mENhiaSI CumA seKaDAr SuaRA sANg BaYu,
BerPUPut LEmBUT aLUnaN SEpinYA,
UMpama GUrindaM hilaNG aluNan MErdUNya..
UMpama PEnyaiR hILanG pUIsinya,
TIadA laGI kECeriaAN SemaLAM,
TIadA laGI seNYuman DaHULu..
hilANg pUNah SEmuanyA...
dULU peNaRI ini, pERnaH...
MeNaRI BErpASaNGan DaN ingIN SElamaNYa
MEncINtaII dan INgin CUba MEmiliKi,
naMUN MUsNah IMpian tarinaNYa,
DI hanyUTkan aLUnan suara TAufan,
MEmBInaSAkan aLUNan rENtak SEmalAM,
hamPIR pENarI PAtaH lanGKah TarIAnNYA,
naMUN ada aLUNan MERdU mENdamaIKAN tarian,
aLUnaN gEMersik saNG haTI,
SUaRA IKhlaS sanG cINta,
merdUNYa SUara KEikhlaSAn,
meNJELma BaGAI TItisaN EMbUn,
kINi baRU PEnaRi seDarI,
teNTanG laNGkah TarIAnnYA,
......kERaNA taRIaNYa maSIh uTUh tanPa PasANGanNya,
KERana PasANganNYa kEKaLMAsiH dISisi..
KEkal SElamANYa Di haTI...
dan ......
....HakIKaT sebEnar TarIan hatiNYa...
MEncinTai TidaK semestInya MEmiLIki..

daN PEnarI iTu akaN tERus mENaRi reNtak TarIAn SEmalAm,
daN TErus MEnaRI,
SElamaNYa,.....

-zubir sulaiman-16nov08.422am

KEttIInGGalaNN KEteAApIiiii....

jaUHnYeRRR KETeAPiii.... adoiii....JauHNYErr kETE aPI TIngGGalKaNN aKKu....BaRU NK WAtt BLOgg UPernYERRR... KuIIKUiii3......ENtahLA TetIBE JerRR NakK WAtt BloGG ni...hahahah...SeBEnarNYERR X taUU nk TUlih PErrr LAm ni..taPII gDIKSSss NAk waTt gak...Ape2 POnn ENjoYY PerrR yanGG di MaSUKkan....SAma aDA bERmanFAAt Atau tidaKk....huhuhu...YanGG PNting Layan JaHHH...ZAaaaaassSSS.....pEERR ak nak TULih nII? addooiiiii,,,pening NYER paLEE LUtutTt aKuhh....AARRggghhh...NiE NGah neNSioNn StdYY nK exam LaNIHH....giGIh ja Wat BloGg....STdy x abIHH lg...ntah la...apa la NaKK jadIKK ni OYen...Eh..TEtibEE jER nama OYEnN masok....OYEnn TU SaperRR?? ...carIKK la sENDDiri...(sory oyen)...tIMe Skang KOll 2.20 AM....MaTA daHH nGantuk NIh....katIIlLL seolah33 menggamit tok tido....btol33..isHH3 duGAan TOL nak WaTT BLoGg nih....haRApnyer sapERR yang Bace JAangaNN BanYAkk SoNGEh...laYAnn ja...yaNG penTINg KIta Enjoy..(kata puteri)...SeKAdar UNtuk HibuRAn BukaNNya btOLL3...sOO....X pERRlu NK serIOOs sangAT...soOO....AKuuHH... aMAt berhaRAP AgaRR segaLa YAng DItuLIH tidaKK diJadIIKan SebagaII prObleEEmaa....EnjOOY2 gaKK..ExaMM jaNGan lupe....TaPII yaNG daHH abih ExaMM tuh??...hrMMM...bleh ENJoy... TapII JanGGan aSYIKK waTT blog jaAA...laStTlYYy...yanG baIKK jadIKan TauLAdaNN daNN yaNNg burUUk jadIKan SemapAdan......SEmoGa PEntaSS duNIa MEnjaDI MEdaNN PedOOman BERsama...wah33...berfalsfah baik plakz....ape2pon layan jerr.........